Nyheter

Utbildningar

Läger

Bilder

Gästbok

Övrigt
Temakväll i ämnet "Idrotten och skatter".

Onsdag 18 januari i FriidrottensHus Göteborg.

Målgrupp: Föreningens ordförande och kassör.
Föreläsare: Fredrik Almqvist och Martin Pernheim, skatteinformatörer på Skatteverket.
Anmälan till GFIF senast 13 jan.på e-post: mattias.grahn@gfif.se. Ange namn, adress, telefon, e-post.
Bekräftelse på anmälan erhålles via e-post den 17 januari.
Upplysningar: Mattias Grahn, 031-772 78 87. Avgift 100kr


Länk till denna nyhet

http://www.ucvast.se/mer_nyhet.php?id=61