Nyheter

Utbildningar

Läger

Bilder

Gästbok

Övrigt
Organisationsledare

Den 26 april kör vi en utbildning för föreningsledare i Halmstad som heter Organisationsledare.

Det övergripande målet förd Svensk friidrotts organisationsutbildning är en STARK LOKAL FRIIDROTT där föreningarna arbetar långsiktigt och "vet vad de vill". I utbildningen "Friidrottens organsiationsledare" ges deltagarna möjlighet att diskutera och belysa friidrottens långsiktiga viktiga frågor:
Hur knyter föreningen an till samhället och marknaden? Vilka marknader vill vi vara med på? Är friidrotten en träningsidrott eller måste man sikta på medaljer för att vara friidrottare? Vem är friidrotten till för? Vilka utvecklingspotentialer finns i svensk friidrott? Hur tar vi tillvara dessa? Hur bidrar vår förening till att utveckla svensk friidrott?


Länk till denna nyhet

http://www.ucvast.se/mer_nyhet.php?id=368