Nyheter

Utbildningar

Läger

Bilder

Gästbok

Övrigt
Barntränarutbildning och ungdomstränarutbildning i Falköping.

8 oktober startar barntränarutbildning 7-10år och 15-16 oktober ungdomstränarutbildning 10-14 år i Falköping.

Kursen Barntränarutbildning 7-10år vänder sig till tränare/ledare som arbetar med barn 7-10år. Utbildare är bl.a. Johanna Åhs. Ungdomstränarutbildning 10-14 år vänder sig tränare/ledare som arbetar med ungdomar i 10-14 års åldern. Utbildarna där är bl.a. Tommy Cronholm, Harri Viinamäki, Tommy Andersson och Torbjörn Åkerberg. Inga förkunskaper krävs.
Inbjudan 10-14år och Inbjudan 7-10år


Länk till denna nyhet

http://www.ucvast.se/mer_nyhet.php?id=27