Nyheter

Utbildningar

Läger

Bilder

Gästbok

Övrigt
Möte i FC Väst styrgrupp.

Måndag den 15 aug. träffades FC Väst styrgrupp i Friidrottens Hus i Göteborg.

Med på möte var representanter Västergötland, Göteborg och Hallands friidrottsförbund. Saknades gjorde representant från Bohuslän-Dal.Delar av FC Väst styrgrupp utanför Friidrottens Hus från vänster Maria Andersson GFIF, Anki Ahlgren GFIF, Claes Hansen HFIF, Märta Kälebo HFIF och Gunnel Andersson VFIF. Saknas gör Anders Gren som fick stå bakom kameran

Unders möte beslutades om var och när läger och utbildningar skall vara under året. Bl.a. ska 15-19års lägret som vanligt genomföras 12-13 nov. i Göteborg. Inbjudan kommer senare på den här sidan under läger. Projektet ”2006 tränar” tog också upp. Ett projekt som Svenska Friidrottsförbundet har startat. Där 2006 tränar skall utbildas i hela Sverige under tiden aug. 2005 till aug. 2007. Där FC Väst bidra med över 400 tränare. 13-14 års lägret som vi kört under två år kommer troligen att förläggas till Borås och den nya inomhushallen. Tiden är inte bestämd. Men troligen i slutet av Mars.
Anders Gren


Länk till denna nyhet

http://www.ucvast.se/mer_nyhet.php?id=23